loading...

'พะงัน' เล็งผุด 'เขื่อนใต้ดิน' แห่งแรกในไทย แก้ขาดแคลนน้ำจืดกรมชลประทาน จ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างเขื่อนใต้ดินบนเกาะพะงัน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดในการอุปโภค บริโภค ที่มีมายาวนาน เชื่อ! มีสภาพพื้นที่เหมาะสม และจะเป็นเขื่อนใต้ดินแห่งแรกของประเทศ
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอดหลายปีของเกาะพะงัน ล่าสุดทางกรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขื่อนใต้ดิน ขึ้นบนเกาะพะงัน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน โดยมีนายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน และนายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะวิศวกรของกรมชลประทาน ประชุมร่วมกับประชาชนในพื่นที่
ทั้งนี้นายเกริกไกร กล่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนใต้ดิน ถือเป็นโครงการใหม่ และเป็นโครงการแรกของประเทศ ที่จะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เกาะพะงัน เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว บนเกาะต่างประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมานาน แม้จะมีฝายกั้นน้ำในบางพื้นที่ของเกาะ แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับความต้องการใช้น้ำ ตนจึงเห็นด้วยที่กรมชลประทาน เข้ามาสำรวจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขื่อนใต้ดิน ทั้งนี้เพราะการก่อสร้างเขื่อนใต้ดิน จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการก่อสร้างแนวกั้นน้ำใต้ดิน จะไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าบนพื้นดินเพื่อสร้างเขื่อนเหมือนที่มีอยู่ทั่วไป
นายอำเภอเกาะพะงัน กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าของโครงการนี้ ขณะนี้ทางกรมชลประทาน ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ และพบว่าเกาะพะงัน มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะจะสร้างเขื่อนใต้ดิน โดยอาจจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ 400 ล้านบาท ขั้นตอนหลังจากนี้ ก็คือศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในพื้นที่ หากประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับโครงการ ก็จะทำให้เกาะพะงัน เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีเขื่อนใต้ดิน และยังจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำของเกาะได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย
ด้านนายยงยุทธ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฯ กล่าวด้วยว่า โครงการเขื่อนใต้ดิน ถือเป็นโครงการใหม่สำหรับกรมชลประทาน โดยก่อนหน้านี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีดำริให้กรมชลประทาน ศึกษาเรื่องการสร้างเขื่อนใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน โดยเขื่อนใต้ดินที่มีการก่อสร้างและใช้จริงแล้วในโลกนี้จะมีที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นต้นแบบ เนื่องจากพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นที่เกาะ จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำจืด และมีการสร้างเขื่อนใต้ดินขึ้น ทางกรมชลประทาน จึงสนองพระราชดำริ ด้วยการออกสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมจะสร้างเขื่อนใต้ดินขึ้น โดยมุ่งสำรวจพื้นที่ที่เป็นเกาะ ที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่น ก็พบว่าเกาะพะงัน ถือเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยเอื้อต่อการสร้างเขื่อนใต้ดิน เนื่องจากพื้นดินข้างใต้จะเป็นหินแกรนิต และพื้นดินทราย ซึ่งจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ได้เป็นอย่างดี ทางกรมการชลประทาน จึงดำเนินการศึกษา และหารือกับประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนเห็นด้วย ก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาร่วมหารือในขั้นตอนของการก่อสร้าง โดยจะให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
จากการสำรวจปัจจุบัน พบว่าเกาะพะงัน มีความต้องการใช้น้ำจืดในการอุปโภคบริโภค สูงถึงปีละ กว่า 6 แสนลูกบาศก์เมตร ในขณะที่น้ำที่มีใช้จริงมีเพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการ หากมีเขื่อนใต้ดินเกิดขึ้น จะทำให้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปี นายยงยุทธ กล่าว
ที่มาไทยรัฐ

>> ชอบข่าวนี้ กรุณากดแชร์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ....!!!

loading...